FANDOM


AuthMe to plugin, który pozwala na logowanie i rejestracje się na serwerze.

Konfiguracja:
 • WKROTCE
Permissions:
 • authme.register (prawa do /register)
 • authme.login (prawa do /login)
 • authme.logout (prawa do /logout)
 • authme.changepassword (prawa do /changepassword)
 • authme.unregister (prawa do /unregister)
 • authme.admin.register (prawa do /authme register)
 • authme.admin.unregister (prawa do /authme unregister)
 • authme.admin.reload (prawa do /authme reload)
 • authme.admin.changepassword (prawa do /authme changepassword)
Komendy:
 • /register [hasło] [hasło] (rejestruje)
 • /login [hasło] (loguje)
 • /logout (wylogowywuje)
 • /unregister [haslo] (wyrejestrowywuje)
 • /changepassword (zmienia haslo)
 • /authme register [nick] (rejestracja gracza przez admina)
 • /authme changepassword [nick] [haslo] (zmiana hasla przez admina)
 • /authme unregister [nick] (wyrejestracja przez admina)
Wymagania:
 • Plugin od Permissions, np.: PermissionsEX
Download:

http://dev.bukkit.org/server-mods/authme-reloaded/files/