FANDOM


AZRank to plugin, który pozwala na szybsze i prostsze dawanie rang na serwerze.

Konfiguracja

 message: +player jest teraz +groupem na +time. (zmiana wiadomości pojawiającej się po
 zmianie użytkownkowi grupy[+group oznacza grupę,+time czas, a +player - gracza])
 aWhile: na okres czasowy (wiadomość +time, kiedy zmienia się grupę na okres czasowy)
 ever: zawsze (wiadomość +time ,kiedy zmienia się grupę na zawsze)
 broadcastRankChange: true (napis message pojawia się = true, nie pojawia się = false)
 allowOpsChanges: true (Pozwalanie op na zmianę grupy. Tak = true, nie = false)
 logEverything: false (robienie logów wszystkiego, tak = true, nie = false)
 checkInterval: 10 (???)

Permissions

 • azrank.* (prawa do wszystkiego w AZRank)
 • azrank.setrank.* (prawa do dodawania do wszystkich grup)
 • azrank.setrank.[grupa] (prawa do dodawania do tej grupy)
 • azrank.reload (prawa do /azrankreload)
 • azrank.info (prawa do /azrank)
 • azrank.restore (prawa do /restoregroup)
 • azrank.list (prawa do /tempranks)

Komendy

 • /setrank [gracz] [grupa] <czas> (nadaje graczowi rangę)
 • /addrank [gracz] [grupa] <czas> (dodaje gracza do grupy)
 • /removerank [gracz] [grupa] (usuwa gracza z grupy)
 • /azextend [gracz] [grupa] <czas> (przedłuża przebywanie gracza w grupie)
 • /azrank [gracz] (pokazuje w jakich gracz jest grupach i ile w nich jest)
 • /tempranks [strona] (wyświetla wszystkich graczy co mają tymczasowe rangi)
 • /azrankreload (przeładowywuje plugin AZRank)
 • /restoregroup [gracz] (przywraca gracza do grupy, w której był wcześniej)

Czas:

 • s-sekunda
 • m-minuta
 • h-godzina
 • d-dzień
 • mo-miesiąc

Przykład komendy /setrank:

 • /setrank DecuGamer Admin 40d

to da graczowi DecuGamer rangę Admin na 40 dni.

Wymagania:

 • plugin Vault
 • plugin od Permissions, np.: PermissionsEx

Download:

http://dev.bukkit.org/server-mods/azrank/files/